World Whisky Forum

Feddie er tilbake fra World Whisky Forum

25. februar 2024

Feddie deltok på World Whisky Forum i Japan i februar. Med seg hjem har Feddie tatt med seg masse ny kunnskap. Vår kjære kollega, Jan Groth er initiativtager til World Whisky Forum, som i år ble arrangert for femte gang.

World Whisky Forum er et møtested for whiskyprodusenter fra hele verden, og har siden det for første gang ble arrangert ved High Coast Distillery i Sverige i 2017, samlet en bransje som er preget av både lidenskap for whisky og innovasjonslyst.

Tre interessante temaer ble belyst i løpet av de tre dagene ved Komoro Distillery i Japan:

Tema 1 «Founding philisophies» presenterte gründere fra Three Societies Distillery i Sør-Korea, Shizuoka Distillery fra Japan, Overeem Whisky fra Australia og Põkeno Whisky fra New Zealand og de delte sine interessante etablererhistorier.

Tema 2 «Issues facing exporters» ble belyst av produsenter fra Starward i Australia, Cardona i New Zealand og John Distillery i India. De delte interessant informasjon om hvordan de begynte å eksportere, og hvilke utfordringer de møtte på veien.

Tema 3 «What can whisky be» var siste tema, og her ble det presentert spennende og unike perspektiv fra Japan (Suntory), India (Amrut), Kina (Inner Mongolia Mengtai) og Australia (Archie Rose). Stor bredde i både størrelse på de ulike selskapene og ulike filosofier bak gjorde dette til tre spennende og lærerike dager.

For oss i Feddie er det nyttig og lærerikt å høre hva andre whiskyprodusenter som er på samme reise som oss har gjort seg av erfaringer. Vi er inspirert!

Når whiskyprodusenter fra 16 nasjoner møtes for å på best mulig måte å belyse temaene på en måte som virkelig inviterer til dype tanker og gode diskusjoner, er det umulig å ikke bli inspirert og få mange nye, gode ideer!

https://worldwhiskyforum.org/