Damene

Kvinnelig eierskap

Quote Soul

100 % kvinnelige investorer

Hvorfor kvinner? Hvorfor ikke?!

Fordi det er uvanlig. Spritens verden er dominert og drevet av menn. Whisky-industrien utdanner flest menn, og whisky-drikkere er som oftest menn. Så langt!

Fordi 80 % av børsens verdier fortsatt er eid av menn. Vi vil inspirere kvinner til å komme på banen og investere, til å lære og erfare hvor gøy det er. Tiden er inne for å øke andelen kvinnelige investorer.

Fordi Feddie’s grunnlegger er kvinne. Helt fra starten av sin karriere har hun lykkes i business sammen med andre kvinner.

Dermed bestemte vi oss for å skape et kvinnelig forum for business, investeringer, sprit og eierskap til et destilleri i havgapet.

Å investere i vårt selskap

Bli en del av vårt aksjonærfellesskap

Per januar 2024 er vi over 900 kvinnelige investorer. Vi ønsker nye investorer velkommen i emisjoner vi gjennomfører to ganger i året.

Minstebeløp for investering i vårt selskap er kr 55 000. Du er velkommen til å kontakte oss på e-post til post@feddiedistillery.no. for informasjon. 

Craig Hoyre

Feddie’s menn og teamets eierskap

Selv om 100 % av Feddie’s investorer er kvinner, har Team Feddie en herlig miks av både kvinner og menn.

Vi tror det er bra for teamet og bra for business at alle som jobber i team Feddie er medeiere i Feddie Distillery. Det gjelder selvsagt også for gutta på teamet. Share-ing is caring, medeierskap er medvirkning, engasjement, mye moro og inspirasjon. Det er sånn vi liker å drive business. Dette innebærer at 96 % av aksjene i Feddie Distillery eies av kvinner.Kvinneperspektivet

Vi vil bidra til bedre balanse

Feddie Distillery er eid av kvinner. Det er naturlig for oss at sosiale prosjekter i vår regi retter seg mot kvinner.

I et større perspektiv diskuterer vi hvordan vi kan hjelpe kvinner som trenger støtte for å mestre og skape. 

I vårt eget nettverk av kvinnelige investorer jobber vi med å utvikle kurs og trening med kunnskap. Vi vil inspirere unge kvinner til å ta et jafs inn i det som fortsatt er åtti prosent menns verden. Vi ønsker å bidra til å redusere skjevdelingen i investormarkedet gjennom å inspirere kvinner til å delta og ta eierskap til samfunnets tilbud av verdier. Vi vil bidra til at flere kvinner investerer, knekke koder og forstår sammenhengene. Vi vil inspirere med bevisstgjøring, medvirkning og innsikt.

Vi gjennomfører kurs i investeringer for våre aksjonærer.